Projektid

 

Projektid

Siin on väike valik iseloomulikke projekte. Koostame tavaliselt igale kliendile paar erinevat eskiisi, millede vahel saame siis argumenteeritult valida. Ruumilisel projektil on kõik olulised momendid reljeefselt esile toodud, sageli koos planeeritava mööbliga, et saaksime  vaagida eeliseid ja miinuseid. Sobivaima eskiisi põhjal koostame lõpliku tööprojekti. Mahulise eskiisi koostamine on ka meile endile sageli väga elamuslik, sest huvitav on jälgida  projekti arenemist ja kasvamist  konkreetses ruumis. Renderdamise käigus tekkiv hüperreaalne pilt rõõmustab alati oma peegelpindade ja varjudemänguga.