Gildemann

12 dets.

Paide Gümnaasiumi trepiastmed

Paide Gümnaasium kolis põhjalikult restaureeritud 1902. a ehitatud Tütarlastekooli hoonesse.

Klassikaline vana ja moderne uus kooliosa loovad dünaamilise terviku iidse vallimäe nõlval.

Gildemann valmistas uue peatrepi ja sisetrepid.

Tellija: Megaron-E AS, hr. Rando Lillemets

Paide Gümnaasiumi trepiastmed

2019. aasta suvel lõppenud Paide riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis Salto arhitektuuribüroo (autorid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Martin McLean).

Gümnaasium on planeeritud 252 õpilasele ning õppetöö jaguneb kahe erineva iseloomu ja kujundusega osa vahel – kaunis ajalooline tütarlastegümnaasiumi hoone XX sajandi algusest ja poolenisti Vallimäe nõlva „uputatud“ juurdeehitus. Muinsuskaitseameti suurim huvi on saada vanalinna sisse elu, aktiivsus ja pidev kasutus. Maja püsimisele ei ole suuremat ohtu kui tühjaksjäämine. Lisaks on eelistatud selline arhitektuur, kus on selgelt loetav, mis on autentne ja ajalooline ning mis on uus ja moodne. Ehk siis uusehitised on vanalinnas rohkem kui teretulnud, tähtis on lihtsalt, et see ei hakkaks liialt domineerima ega jätaks kaitsealust vana keskkonda varju.

Uus riigigümnaasium kõike seda järgib ja esindab väga kvaliteetset nüüdisaegset arhitektuuri. Salto arhitektid on tuntud oma tundlike lahenduste poolest ja nüüdki on nad jaotanud hoonemahu kolmeks järk-järgult tõusvaks osaks, lisanud igale eri pidi kaldu katuse ja seeläbi visuaalselt hoonet vähendanud. Stiil on minimalistlik, aga nutikas, jättes siseruumidesse piisavalt õhku ja loomulikku valgust ning väliruumi mitmeti kasutatavat aktiivset ruumi, mis jääb kõigile linlastele avatuks ja on suurepärane lisandus Paide avalikku ruumi.

Elo Kiivet, Paide linnaarhitekt

 Paide-Gümnaasiumi trepiastmed